ข่าวสอบผู้บริหารฯ

Latest News View All News »

แนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) การดำเนินธุรกิจแบบลีน เน้นการสร้างคุณค่า และขจัดความสูญเปล่า

แนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) จะเน้นการสร้างคุณค่า และขจัดความสูญเปล่า (Wastes) ...

[โหลดฟรี] แนวการเขียนเอกสารภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตัวอย่างเอกสารภาค ข สอบ ผอ. วิสัยทัศน์สอบ ผอ.

แนวการเขียนเอกสารภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง กรณีสอบผู้บริหารสถานศึกษาที่คาดว่าจะมีขึ้น ...

[มาใหม่] กำหนดการคัดเลือก ผอ. 2562 ปฏิทินสอบ ผอ. 2562 ตารางสอบ ผอ. 2562 วันสมัครสอบ วันสอบ ผอ. 2562

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

[มาใหม่] กำหนดการสอบ ผอ. โรงเรียน 2562 ปฏิทินสอบ รอง ผอ.โรงเรียน 2562 กำหนดการสอบ ผอ.โรงเรียน 2562

กำหนดการคัดเลือก ผอ. สพท. 2562, กำหนดการคัดเลือก ผอ. โรงเรียน 2562, กำหนดการคัดเลือก ...

[ปัง] คู่มือเตรียมสอบ รอง ผอ.โรงเรียน 2562 ภาค ก ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ [E-BOOK สรุป งานในหน้าที่ สอบ รอง ผอ.]

E-book สอบรอง ผอ. สถานศึกษา 2562 ภาค ก ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ...

[ปัง] คู่มือเตรียมสอบ รอง ผอ.โรงเรียน 2562 ภาค ก กฎหมายในการบริหารงานในหน้าที่ [E-BOOK สรุปเนื้อหา กฎหมายสอบ รอง ผอ.]

E-book สอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2562 ภาค ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในหน้าที่ ...

[แม่นๆ] เช็คภูมิรู้ผู้บริหาร 4.0 คอร์สเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา คอร์สข้อสอบเด็ด ผอ. รอง เด็ดข้อสอบ มหาวิชาออนไลน์ 12 ชั่วโมง

โครงการตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

[เน้นๆ] เพิ่มภูมิรู้ผู้บริหาร 4.0 สรุปเนื้อหาความรู้ สอบ (รอง) ผอ. คอร์สเตรียมสอบ (รอง) ผอ. โฟกัสเนื้อหา มหาวิชาออนไลน์ 12 ชั่วโมง

โครงการเพิ่มภูมิความรู้สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาไทย ยุคไทยแลนด์ ...