กองทุน มหาวิชาผลิตหนังสือเล่ม [กองทุนให้กู้ยืมผลิตหนังสือเล่ม และสื่อการเรียนการสอน]

mahavicha-fundกองทุน มหาวิชาผลิตหนังสือเล่ม เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อ เป็นทุนให้คุณครู ได้กู้ยืมผลิตสื่อการเรียนการสอน (ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือเล่ม) ตามเงื่อนไขที่จะกำหนดขึ้นต่อไป โดยมีทุนเริ่มต้นจำนวน 37,000 บาท โดยมีที่มาจาก
(1) เงินของกิจการเพื่อสังคมของศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเคโนโลยี จำนวน 2,000 บาท
(2) เงินที่นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ได้รับจากการไปนำเสนอผลงานที่เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 10,000 บาท
(3) เงินบริจาคของนายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข จำนวน 20,000 บาท
(4) เงินบริจาคของนางสาวจิรัฐิติกาล พิมพ์วิชัย จำนวน 5,000 บาท 

เจ้าของเงินกองทุน : เว็บมหาวิชาดอทคอม โดยนายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข

รายละเอียดและเงื่อนไข :– ยังไม่มี-Leave a Comment