Latest กิจกรรม CSR News

การประชุมปฏิบัติการจัดทำรายวิชาเพิ่มเติม การทำธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน (student e commerce)

google_ad_client = "ca-pub-5302238359905789"; google_ad_slot = "9299634554"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; 20-24 พฤษภาคม ...

[ซื้อเสื้อร่วมบุญผ้าป่า] จำหน่ายเสื้อยืดคุณครู รุ่น SUPER THAI TEACHER เพื่อผ้าป่าโรงเรียนตาเบาวิทยา 25 ปี

นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา จ.สุรินทร์ ...

[โปสเตอร์] ดอนปู่ตาแหล่งรวมเห็ดป่านานาชนิด เห็ดกินได้และเห็ดมีพิษ การสังเกตเห็ดมีพิษ

จัดทำโดย : ศิริวุฒิ บัวสมาน, ธีร์กัญญา พลนันท์ และกลุ่มพลพรรครักษ์ดอนปู่ตา ดาวน์โหลด ...

[โปสเตอร์] เห็ดเป็นยาในดอนปู่ตา ป่าวัฒนธรรมแห่งอีสาน สรรพคุณทางยาของเห็ด

จัดทำโดย : ศิริวุฒิ บัวสมาน, ธีร์กัญญา พลนันท์ และกลุ่มพลพรรครักษ์ดอนปู่ตา ดาวน์โหลด ...

[โปสเตอร์] เห็ด สุดยอดผู้ย่อยสลายสายสัมพันธ์ในดอนปู่ตา เห็ดในดอนปู่ตา เห็ดในป่าชุมชน

จัดทำโดย : ศิริวุฒิ บัวสมาน, ธีร์กัญญา พลนันท์ และกลุ่มพลพรรครักษ์ดอนปู่ตา ดาวน์โหลด ...

[โปสเตอร์] เห็ดป่ากินได้ใต้ร่มไม้วงศ์ยางในจังหวัดร้อยเอ็ด 2016 Vol.2

จัดทำโดย : ศิริวุฒิ บัวสมาน, ธีร์กัญญา พลนันท์ และกลุ่มพลพรรครักษ์ดอนปู่ตา ดาวน์โหลด ...

[โปสเตอร์] เห็ดป่ากินได้ใต้ร่มไม้วงศ์ยางในจังหวัดร้อยเอ็ด 2560 Vol.1

จัดทำโดย : ศิริวุฒิ บัวสมาน, ธีร์กัญญา พลนันท์ และกลุ่มพลพรรครักษ์ดอนปู่ตา ...

กองทุน มหาวิชาผลิตหนังสือเล่ม [กองทุนให้กู้ยืมผลิตหนังสือเล่ม และสื่อการเรียนการสอน]

กองทุน มหาวิชาผลิตหนังสือเล่ม เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อ เป็นทุนให้คุณครู ...