Featured การประกอบกิจการ News

Latest การประกอบกิจการ News

เอกสาร คู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อเศรษฐกิจชุมชน เครื่องสำอาง ของธุรกิจชุมชน เครื่องสำอาง วิสาหกิจชุมชน

เอกสาร คู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อเศรษฐกิจชุมชน โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ...

สรุป แจ็ค หม่า ลงทุนไทย อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง การลงนามใน MOU ไทย-แจ๊คหม่า สรุป MOU ไทย-อาลีบาบา

19 เมษายน 2561: รัฐบาลไทยลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU กับบริษัทสัญชาติจีนยักษ์ใหญ่ระดับโลก ...

อาชีพขาย content แหล่งซื้อ content ขาย content เว็บซื้อขายดิจิทัลคอนเทนต์ ตลาดซื้อขาย content

Content แปลตรงตัวว่า “เนื้อหา” ซึ่งต้องเป็น “เนื้อหา” หรือ “สาระ” หรือ ...

Infopreneur นักธุรกิจขายข้อมูลความรู้ นักธุรกิจขายความรู้ออนไลน์ ขาย content ขายวิชาออนไลน์

Infopreneur คือ นักธุรกิจขายข้อมูลความรู้ ขายประสบการณ์เฉพาะทางที่ตัวเองถนัดและมีการสร้าง ...

แจ็ค หม่า แนะการสร้างอาชีพและการศึกษาสำหรับคนรุ่นใหม่ ต้องหา Knowledge และ Wisdom ให้กับตัวเอง

เมื่อวันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ กระทรวงการต่างประเทศ “แจ็ค หม่า (Jack Ma)” ...

เป็นข้าราชการครู ทำธุรกิจได้หรือไม่? ข้าราชการทำธุรกิจ ผิดวินัยหรือไม่ ระเบียบข้าราชการครู มาตรา 92 การทำธุรกิจของข้าราชการ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 : หมวด ...