Featured เตรียมสอบ สพฐ. News

Latest เตรียมสอบ สพฐ. News

รวมข้อสอบจริง สอบ ศน. สังกัด สพฐ. ปี 2561 ข้อสอบ ศน. จากรุ่นพี่ ศน. ปี 2561 ตัวอย่างข้อสอบศึกษานิเทศก์

รวมข้อสอบศน. ปี 2561 จากรุ่นพี่ ศน. เครือข่าย เพื่อน ศน. เพชร สพฐ. (มหาวิชา) 1. ...

ด่วนที่สุด ประกาศสอบศึกษานิเทศก์ สพฐ. ประกาศสอบ ศน. 2562, กำหนดการสอบ ศน. 2562 ตารางสอบ ศน. 2562, ตัวชี้วัดภาค ข สอบ ศน.

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3944-3945 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ...

คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562 คู่มือคัด ศน. สพฐ.

ด่วนที่ สุดที่ ศธ 04009/4044 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรื่อง คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ...

ว8/2562 หลักเกณฑ์คัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. เตรียมสอบ ผอ. รอง ผอ.ปี 2562

ว8/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

แผนที่เลือกจังหวัดสอบรรจุครู สอบครูผู้ช่วยที่ไหนดี สมัครสอบครูผู้ช่วยจังหวัดไหนรับเยอะ เลือกสอบครูที่ไหนดี

แผนที่เลือกจังหวัดสอบรรจุครู จากเพจ ….  (ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องนี้ด้วยนะครับ ...

[E-book] จำหน่ายเนื้อหาสอบ ป.บัณฑิตครู 2562 คู่มือเตรียมสอบ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 2562 แนวข้อสอบ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

E-book สอบ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 2562 พร้อมแนวข้อสอบ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2562 ของมหาวิชาดอทคอม ...

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรฐานวิชาชีพครู ล่าสุด เนื้อหาเตรียมสอบ ป.บัณฑิตครู 2562

สาระสำคัญของข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  (ฉบับที่  4)  ...

[มาใหม่] กำหนดการคัดเลือก ผอ. 2562 ปฏิทินสอบ ผอ. 2562 ตารางสอบ ผอ. 2562 วันสมัครสอบ วันสอบ ผอ. 2562

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

[มาใหม่] กำหนดการสอบ ผอ. โรงเรียน 2562 ปฏิทินสอบ รอง ผอ.โรงเรียน 2562 กำหนดการสอบ ผอ.โรงเรียน 2562

กำหนดการคัดเลือก ผอ. สพท. 2562, กำหนดการคัดเลือก ผอ. โรงเรียน 2562, กำหนดการคัดเลือก ...

[ปัง] คู่มือเตรียมสอบ รอง ผอ.โรงเรียน 2562 ภาค ก ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ [E-BOOK สรุป งานในหน้าที่ สอบ รอง ผอ.]

E-book สอบรอง ผอ. สถานศึกษา 2562 ภาค ก ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ...