Featured เตรียมสอบ สพฐ. News

Latest เตรียมสอบ สพฐ. News

[E-book] จำหน่ายเนื้อหาสอบ ป.บัณฑิตครู 2562 คู่มือเตรียมสอบ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 2562 แนวข้อสอบ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

E-book สอบ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 2562 พร้อมแนวข้อสอบ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2562 ของมหาวิชาดอทคอม ...

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรฐานวิชาชีพครู ล่าสุด เนื้อหาเตรียมสอบ ป.บัณฑิตครู 2562

สาระสำคัญของข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  (ฉบับที่  4)  ...

[มาใหม่] กำหนดการคัดเลือก ผอ. 2562 ปฏิทินสอบ ผอ. 2562 ตารางสอบ ผอ. 2562 วันสมัครสอบ วันสอบ ผอ. 2562

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

[มาใหม่] กำหนดการสอบ ผอ. โรงเรียน 2562 ปฏิทินสอบ รอง ผอ.โรงเรียน 2562 กำหนดการสอบ ผอ.โรงเรียน 2562

กำหนดการคัดเลือก ผอ. สพท. 2562, กำหนดการคัดเลือก ผอ. โรงเรียน 2562, กำหนดการคัดเลือก ...

[ปัง] คู่มือเตรียมสอบ รอง ผอ.โรงเรียน 2562 ภาค ก ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ [E-BOOK สรุป งานในหน้าที่ สอบ รอง ผอ.]

E-book สอบรอง ผอ. สถานศึกษา 2562 ภาค ก ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ...

[ปัง] คู่มือเตรียมสอบ รอง ผอ.โรงเรียน 2562 ภาค ก กฎหมายในการบริหารงานในหน้าที่ [E-BOOK สรุปเนื้อหา กฎหมายสอบ รอง ผอ.]

E-book สอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2562 ภาค ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในหน้าที่ ...

[แม่นๆ] เช็คภูมิรู้ผู้บริหาร 4.0 คอร์สเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา คอร์สข้อสอบเด็ด ผอ. รอง เด็ดข้อสอบ มหาวิชาออนไลน์ 12 ชั่วโมง

โครงการตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

[เน้นๆ] เพิ่มภูมิรู้ผู้บริหาร 4.0 สรุปเนื้อหาความรู้ สอบ (รอง) ผอ. คอร์สเตรียมสอบ (รอง) ผอ. โฟกัสเนื้อหา มหาวิชาออนไลน์ 12 ชั่วโมง

โครงการเพิ่มภูมิความรู้สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาไทย ยุคไทยแลนด์ ...

ว23/2561 หลักเกณฑ์คัด ผอ. อาชีวะศึกษา 2561 วิธีคัดเลือกบุคคลฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด อาชีวะศึกษา

ว23/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดาวน์โหลด ...

ว22/2561 หลักเกณฑ์คัด ผอ. โรงเรียน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิธีคัด ผอ. 2561 ชายแดนใต้

ว22/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เฉพาะจังหวัดยะลา ...