Latest สอบผู้บริหารการศึกษา News

[มาใหม่] กำหนดการสอบ ผอ. โรงเรียน 2562 ปฏิทินสอบ รอง ผอ.โรงเรียน 2562 กำหนดการสอบ ผอ.โรงเรียน 2562

google_ad_client = "ca-pub-5302238359905789"; google_ad_slot = "9299634554"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; กำหนดการคัดเลือก ...

[สอบรอง ผอ. สพท. 2561] เกณฑ์คัดรอง ผอ. เขต หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2561

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ...