Latest ข่าวสอบผู้บริหารฯ News

ว8/2562 หลักเกณฑ์คัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. เตรียมสอบ ผอ. รอง ผอ.ปี 2562

google_ad_client = "ca-pub-5302238359905789"; google_ad_slot = "9299634554"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; ว8/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

[มาใหม่] กำหนดการคัดเลือก ผอ. 2562 ปฏิทินสอบ ผอ. 2562 ตารางสอบ ผอ. 2562 วันสมัครสอบ วันสอบ ผอ. 2562

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

[มาใหม่] กำหนดการสอบ ผอ. โรงเรียน 2562 ปฏิทินสอบ รอง ผอ.โรงเรียน 2562 กำหนดการสอบ ผอ.โรงเรียน 2562

กำหนดการคัดเลือก ผอ. สพท. 2562, กำหนดการคัดเลือก ผอ. โรงเรียน 2562, กำหนดการคัดเลือก ...

ว23/2561 หลักเกณฑ์คัด ผอ. อาชีวะศึกษา 2561 วิธีคัดเลือกบุคคลฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด อาชีวะศึกษา

ว23/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดาวน์โหลด ...

ว22/2561 หลักเกณฑ์คัด ผอ. โรงเรียน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิธีคัด ผอ. 2561 ชายแดนใต้

ว22/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เฉพาะจังหวัดยะลา ...

ว21/2561 หลักเกณฑ์คัด ผอ. 2561 วิธีการคัดเลือกบุคคลฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพฐ.

ว21/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด ...

[สอบรอง ผอ.2561] เกณฑ์คัดรอง ผอ. ว23 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2561 ประกาศสอบรอง ผอ. 2561

สำหรับคุณครูที่จะเตรียมตัวสอบ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ...

[ข้อมูล] กำหนดการอบรม ผอ. รอง ผอ. รอบ 2 กางรายชื่อ ศูนย์การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.-รอง ผอ. รอบ 2/2558

กำหนดการอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ...

[ข้อมูล] หลักเกณฑ์สอบ ผอ. รอง ผอ. ว19 กลุ่มประสบการณ์ ขอบเขตเนื้อหาการออกข้อสอบผู้บริหารฯ สังกัด สพฐ.ปี 2558 กลุ่มประสบการณ์

เกณฑ์การออกข้อสอบและการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

[ข้อมูล] หลักเกณฑ์สอบ ผอ. รอง ผอ. ว19 กลุ่มทั่วไป ขอบเขตเนื้อหาการออกข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 2558 กลุ่มทั่วไป

เกณฑ์การออกข้อสอบและการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา ...