Latest หลักสูตรติวสอบ ศน. News

รวมข้อสอบจริง สอบ ศน. สังกัด สพฐ. ปี 2561 ข้อสอบ ศน. จากรุ่นพี่ ศน. ปี 2561 ตัวอย่างข้อสอบศึกษานิเทศก์

google_ad_client = "ca-pub-5302238359905789"; google_ad_slot = "9299634554"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; รวมข้อสอบศน. ...

โครงการพัฒนาความรู้สู่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 2561 หลักสูตร 1 วัน : หลักสูตรเด็ดข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ (3 ก.พ. 2561)

โครงการอบรมและพัฒนาความรู้ สู่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...