เอกสาร คู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อเศรษฐกิจชุมชน เครื่องสำอาง ของธุรกิจชุมชน เครื่องสำอาง วิสาหกิจชุมชน

เอกสาร คู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อเศรษฐกิจชุมชน โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

หัวข้อที่น่าสนใจ

– องค์ประกอบในการผลิตเครื่องสำอางให้มีคุณภาพ
– ความรู้พื้นฐานเรื่องสารเคมีสำหรับการผลิตเครื่องสำอางในระดับชุมชน
– ความรู้พื้นฐานในเรื่องสารธรรมชาติจากพืช และสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง
– ความรู้พื้นฐานในการผลิตเครื่องสำอางเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
— แชมพู
— ครีมนวดผม
— สบู่เหลว
— สบู่ก้อน
– ข้อกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง
– การควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตเครื่องสำอาง

อ่าน หรือ ดาวน์โหลด ได้ที่นี่ => [คู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อเศรษฐกิจชุมชน]Leave a Comment