[แม่นๆ] เช็คภูมิรู้ผู้บริหาร 4.0 คอร์สเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา คอร์สข้อสอบเด็ด ผอ. รอง เด็ดข้อสอบ มหาวิชาออนไลน์ 12 ชั่วโมง

โครงการตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หลักสูตร 2 วัน : ออนไลน์ : (12 ชั่วโมง): หลักสูตร เช็คภูมิรู้ผู้บริหาร 4.0 

รายละเอียดหลักสูตร :
1. เป็นการบรรยายในเฟซบุคกลุ่มปิด จำนวน 12 ชั่วโมง ตาม E-book ข้อสอบ ของมหาวิชา
2. วันที่ 1 บรรยาย (6 ชั่วโมง) ข้อสอบล้วนๆ : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ (รายละเอียดข้อสอบตามเนื้อหา >> คลิกที่ข้อความนี้)
3. วันที่ 2 บรรยาย (6 ชั่วโมง) ข้อสอบล้วนๆ : ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับปฏิบัติงานในหน้าที่ (รายละเอียดเนื้อหา >> คลิกที่ข้อความนี้)
4. ก่อนการบรรยาย วิทยากรจะส่งไฟล์ E-book ในรูปแบบ PDF ให้ท่านล่วงหน้า 2 วัน เพื่อปรินซ์เอกสารนั้นด้วยตนเอง และนำมาประกอบการบรรยาย
5. รูปแบบการบรรยาย เป็นการสื่อสารผ่านด้วยเฟซบุคไลฟ์ ในลักษณะเหมือน “วิทยากรกับท่านอ่านและทำแบบทดสอบไปด้วยกัน เฉลยไปด้วยกัน ใช้ข้อสอบเป็นตัวทบทวนเนื้อหานั้นๆ” 
6. ผู้ใช้สามารถติดตามการไลฟ์สดไปพร้อมกันในเวลาที่กำหนด หรือเข้ามาติดตามชมภายหลังก็ได้ ซึ่งเราพบจากการยืนยันของผู้เรียนก่อนหน้านี้ว่า การฟังหลายรอบของมหาวิชา โดยไม่ผ่านสำนักเรียนอื่นๆ เลย ก็สามารถทำให้เขาประสบความสำเร็จได้ (ดังนั้น ท่านต้องมีสัญญาณเน็ตที่เร็วและแรงพอสมควร)
7. ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ หลังการออกอากาศ หากมีเนื้อหาอะไรใหม่หรือรู้สึกว่ายังไม่จุใจ วิทยากรจะอัพเดทข้อมูลให้ตลอดเวลา จนกระทั่งท่านมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน และได้รับคามสำเร็จ

หากท่านยอมรับในรายละเอียดของหลักสูตรข้างต้นได้ ก็ลงทะเบียนได้เลยครับ

ราคาคอร์ส : ปกติ 1,500 บาท : 
1. หากท่านลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ชำระ 1,000 บาท ลงทะเบียนภายในวันที่ 1-4 มกราคม 2562 ชำระ 1,200 บาท (ออกอากาศวันที่ 5-6 มกราคม 2562)
3. หากท่านลงทะเบียนภายในวันที่ 5-13 มกราคม 2562 ชำระ 1,200 บาท (ออกอากาศวันที่ 12-13 มกราคม 2562)
4. หากท่านลงทะเบียนหลัง 14 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ชำระ 1,400 บาท (รับเอกสารและรับฟังที่ออกอากาศแล้วในห้องออนไลน์)

การลงทะเบียน 

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา รัตนบุรี ชื่อบัญชี นายไพรัช   อนันตสุข หมายเลขบัญชี 677-6-74204-9 (กรุณาโอนเป็นเศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 1,000.01)

แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินระบุ “เช็คภูมิรู้ผู้บริหาร 4.0” ทาง Inbox ของเฟซบุค www.facebook.com/krusmart หรือ  Line : sakanan_kku หรือ SMS ที่ 0955452529 หรือทางอีเมล์ anantasook@gmail.com

กรุณาแนบหลักฐานมาด้วยนะครับ เช่น รูปถ่ายสลิป ATM หลักฐานการโอน วัน เวลา

หลังการลงทะเบียน 
วิทยากรจะดึงท่านเข้ากลุ่มปิด คอร์สเช็คภูมิรู้ผู้บริหาร 4.0 และเชิญท่านรับข่าวสารทางห้องไลน์เพื่อน ผอ. มหาวิชา วิทยากรจะอัพโหลดเอกสารให้ท่านในเฟซบุคกลุ่มปิดเท่านั้น รวมถึงหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ วิทยากรจะแจ้งในกลุ่มปิดนั้น

คำถามคาใจ
คอร์สนี้ ต่างจากคอร์ส เพิ่มภูมิรู้ผู้บริหาร 4.0 (โฟกัสเนื้อหา) อย่างไร : คอร์สเพิ่มภูมิรู้ (โฟกัสเนื้อหา) ใช้เนื้อหา ส่วนกฎหมายและส่วนความรู้ความสามารถเป็นหลักในการอบรม แต่คอร์สเช็คภูมิรู้ผู้บริหาร 4.0 จะใช้ข้อสอบ 100% เป็นหลักในการอบรมและทบทวนความรู้ (แต่เพื่อเข้าใจมากขึ้น ควรใช้ทั้งเอกสารและข้อสอบในคอร์สนี้ เปิดเทียบเคียงกัน)  รวมทั้งแก้จุดที่ไม่ครบถ้วนบางจุดในคอร์สเพิ่มภูมิรู้ผู้บริหาร 4.0

คอร์สนี้ เหมาะกับใคร : คอร์สนี้ เหมาะกับ (1) ท่านที่มีความรู้พื้นฐานดีแล้ว ต้องการมาตะลุยข้อสอบว่าแม่นเพียงใด (2) ท่านที่อ่านหนังสือไม่ทัน หรือทันแต่ไม่มั่นใจในเนื้อหาหรือความรู้ที่มี ต้องการใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสรุปความรู้ 

ข้อสอบที่นำมาอบรม ซ้ำกับข้อสอบที่เคยนำเสนอในคอร์สเพิ่มภูมิรู้ผู้บริหาร 4.0 โฟกัสเนื้อหาหรือไม่ : ข้อสอบที่นำมาอบรมครั้งนี้ มีอันเดิมเป็นส่วนประกอบ แต่เพิ่มเติมมากกว่าเดิมในประเด็นต่างๆ 2-3 เท่า และวิทยากรเรียบเรียงและออกข้อสอบเอง เพื่อให้ท่านได้เสมือนทบทวนความรู้ผ่านเอกสารข้อสอบ

ปล. : เรียนออนไลน์ ไม่เสี่ยงขับรถทางไกล เรียนได้หลายรอบ ประหยัดค่า เดินทาง อาหารและที่พัก ครับ One Comment

  1. สมคิด ประสานพิมพ์ says:

    สมัครชุดที่ 3 ครับ

Leave a Comment