[โหลดฟรี] แนวการเขียนเอกสารภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตัวอย่างเอกสารภาค ข สอบ ผอ. วิสัยทัศน์สอบ ผอ.

แนวการเขียนเอกสารภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง กรณีสอบผู้บริหารสถานศึกษาที่คาดว่าจะมีขึ้น รายละเอียดของข้อมูลในเอกสารแต่ละส่วน ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง ห้ามนำไปอ้างอิงในนามของผู้จัดทำ (เพราะเป็นข้อมูลสมมติขึ้น) ผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในเชิงวิชาการสำหรับการสอบผู้บริหารสถานศึกษา  สำหรับท่านที่จะสอบ ผอ. ในปี 256x นี้เท่านั้น

1. เอกสารส่วนประวัติและความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ (ประวัติ, ประสบการณ์, ผลงาน) : ดาวน์โหลด คลิกเลย >>[ประวัติ ประสบการณ์ ผลการงาน
2. เอกสารแนบ 1 : รายงานการขับเคลื่อนนโยบาย ศธ. และ สพฐ. (30 คะแนน) เนื้อหาไม่เกิน 10 หน้า (ภาคผนวกไม่เกิน 10 หน้า) : ดาวน์โหลด คลิกเลย >>[รายงานการขับเคลื่อนนโยบาย ศธ.
3. เอกสารแนบ 2 : (สำหรับภาค ค) แบบเสนอวิสัยทัศน์ ผอ. (20 คะแนน) เนื้อหาไม่เกิน 5 หน้า : ดาวน์โหลด คลิกเลย >>[แบบเสนอวิสัยทัศน์ ผอ.

แหล่งเรียนรู้ เอกสารเตรียมสอบ 1 >> [กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน]
แหล่งเรียนรู้ เอกสารเตรียมสอบ 2 >> [ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่]
แหล่งเรียนรู้ เพิ่มภูมิรู้ผู้บริหาร 4.0 ดูรายละเอียดที่นี่ >> [เพิ่มภูมิรู้ผู้บริหาร 4.0]
แหล่งเรียนรู้ เช็คภูมิรู้ผู้บริหาร 4.0 ดูรายละเอียดที่นี่ >> [เช็คภูมิรู้ผู้บริหาร 4.0]Leave a Comment