[มาใหม่] กำหนดการสอบ ผอ. โรงเรียน 2562 ปฏิทินสอบ รอง ผอ.โรงเรียน 2562 กำหนดการสอบ ผอ.โรงเรียน 2562

กำหนดการคัดเลือก ผอ. สพท. 2562, กำหนดการคัดเลือก ผอ. โรงเรียน 2562, กำหนดการคัดเลือก รอง ผอ. โรงเรียน 2562, กำหนดการคัดเลือก รอง ผอ. สพท. 2562, กำหนดการคัดเลือกครูผู้ช่วย 2562 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.Leave a Comment