[มาใหม่] กำหนดการคัดเลือก ผอ. 2562 ปฏิทินสอบ ผอ. 2562 ตารางสอบ ผอ. 2562 วันสมัครสอบ วันสอบ ผอ. 2562

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (วันสอบภาค ก, วันสอบ ภาค ข, วันสอบ ภาค ค)Leave a Comment