เรื่องที่โคตรสำคัญ แต่โรงเรียนไม่สอน เรื่องจำเป็นสำหรับการสร้างนิสัยรวย นิสัยของการเป็นผู้ประกอบการ

เรื่องที่โรงเรียนไม่ได้สอน แต่โคตรสำคัญ สำหรับการสร้างนิสัยรวย นิสัยของการเป็นผู้ประกอบการ

-การขาย
-การต่อรอง
-การเผชิญหน้ากับความผิดหวัง ล้มเหลว
-การบริหารเวลา
-การหา Passion
-การบริหารการเงินส่วนบุคคล
-การทำธุรกิจ
-การสื่อสารที่ดี
-การเข้าใจในอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น
-การจัดการภาษี

ที่มา : เพจ Rich Habit นิสัยรวย สร้างได้Leave a Comment