[ข้อมูล] กำหนดการอบรม ผอ. รอง ผอ. รอบ 2 กางรายชื่อ ศูนย์การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.-รอง ผอ. รอบ 2/2558

admin-training2กำหนดการอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รอบ 2/2558 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2558-5 สิงหาคม 2558 ตรวจสอบรายชื่อ ศูนย์การพัฒนาฯ และดาวน์โหลดเอกสารเตรียมอบรมผู้บริหารสถานศึกษา รอบ 2/2558 ที่นี่ครับ 

[ด่วนมาก] เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558
ดาวน์โหลดเอกสารเตรียมอบรม ผอ. รอบ 2/2558 
ดาวน์โหลดเอกสารเตรียมอบรม รอง ผอ. รอบ 2/2558
เอกสารประกอบทุกรายการมีดังนี้ :

ที่มา : http://www.obec.go.th/documents/63962


Leave a Comment