รวมข้อสอบจริง สอบ ศน. สังกัด สพฐ. ปี 2561 ข้อสอบ ศน. จากรุ่นพี่ ศน. ปี 2561 ตัวอย่างข้อสอบศึกษานิเทศก์

รวมข้อสอบศน. ปี 2561 จากรุ่นพี่ ศน. เครือข่าย เพื่อน ศน. เพชร สพฐ. (มหาวิชา)

1. ตาม พรบ การศึกษาแห่งชาติ 42 ข้อใดไม่ใช่สถานศึกษา คำตอบคือ วัด ค่ะ

2. ข้อใดไม่ใช่ศูนย์การเรียน ตาม ม 18 วรรค 3 ….ผมตอบ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เพราะ อยู่ 18 วรรค 1
ก วัด


ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3. ข้อใดไม่ใช่สถานศึกษาตามพ.ร.บ.ข้าราชการครู ตอบ..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพราะสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานทางการศึกษาไม่ใช่สถานศึกษา

4. ข้อใดอยู่ในนโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน..ตอบ..เกลียดการโกงความไม่ซื่อสัตย์

5. อำนาจการบรรจุแต่งตั้งเป็นหน้าของใครตามคำสั่ง คสช.19/2560 ตอบ..ศึกษาธิการจังหวัด

6. ใครเป็นประธานคปภ. ตอบ รมว.ศึกษา คณะกรรมการมีทั้งหมด9คน

7. ใครมีหน้าที่จัดทำข้อเสนอแนะ ร่างกม.เกี่ยวกับการศึกษา ครม.แต่งตั้งโดยมี นพ.จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธาน..ตอบ..คณะกรรมการอิสระปฎิรูปการศึกษา(จำนวน25คน)

8. ทักษะการอ่านการเขียนของผู้เรียนข้อใดกล่าวถูกต้อง ตอบ..ป.2-6อ่านคล่องเขียนคล่อง

9. ข้อใดเป็นคำสั่งทางปกครอง..ตอบ.อนุมัติการจบการศึกษา

10. ใครที่ไม่สามารถพิจารณาความได้
ก. อาจารย์ ลูกศิษย์
ข. คนนามสกุลเดียวกัน
ค. เจ้าหน้ืคู่กรณี
ง. เจ้านายลูกน้อง

11. วินัยตอบ ก ทำเป็นคำสั่ง
12. เอกสารประวัติศาสตร์ …หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
13. พรบ.ระเบียบกระทรวง2546เกิดจากกฎหมายใด
14. ครูทำผิดวินัยจะต้องทำอย่างไร
15. ข้อใดเป็นคำสั่งทางปกครอง…..คำสั่งคสช. กฎกระทรวง ประกาศงดจ่ายน้ำ อนุมัติการสำเร็จการศึกษา

16. สถานศึกษารับผู้ไม่มีใบประกอบ ตอบสามปี6หมื่น
17. เด็กอ่านไม่ออก2คน แก้ปัญหาแบบไหน…. case study
18. นรป.1-6 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ต้องการวิจัย ป.5ซึ่งมี 15คน ครูใช้วิธีไหนสุ่มตัวอย่าง … เจาะจง
16. ครูมีพัฒนาการด้านการสอนได้ดีในยุคไทยแลนด์4.0…วิสัยทัศน์
17. ในอนาคตก็จะก้าวทันสถานการณ์ ตอบโจทย์นโยบายการศึกษา ใช้ICTในการนิเทศ กำกับ และติดตาม
18. การให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เน้นเครือข่าย PLC
19. นักเรียนมัธยมปลาย 250 คน บรรยาย
20. ส่วนเทคนิคการนิเทศ ที่ทำให้เรียนรู้คงทนถาวร
21. ครูไม่เข้าใจ เรื่อง active learning ศน ช่วยอย่างไร … สอนแนะ
22. ห้องเรียนกลับด้านเป็น … วิธีการสอน
23. เอกสาร 95 มี 100 รร. น่าจะถ่ายเพิ่มนะคะ เพราะแค่ 5 ชุดเอง
24. ช่องรายการ สพฐ.คือ ช่อง OBEC channel
25. จิตวิทยาในชั้นเรียน ตอบครูแนะแนว หรือครูประจำชั้น
26. สกสค มีหน้าที่ไร
27. Edltv คืออะไร
28. จะสอบ onet ออกนิเทศยังไง ทุกเดือนตามแผน หรือทุกสัปดาห์เพื่อกระตุ้นและให้กำลังใจ
29. นิเทศบูรณาการ จับคู่โรงเรียนสีขาว กับโรงเรียนคุณธรรม ไหมครับ
30. ค่า sd บอกอะไร
31. ข้อแสดงละคร ตอบประสบการณ์นาฏการ หรือประสบการณ์ตรง
32. ศึกษานิเทศก์ต้องมีประสบการณ์กี่ปีถึงจะเป็นสมาชิกคุรุสภาได้ น่าจะประมาณนี้ ช้อยมี 5 10 12

สนใจแนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ สำหรับเตรียมสอบศึกษานิเทศก์แบบจุใจ พร้อมบรรยายเฉลยเพื่อเติมเต็มความรู้จากข้อสอบ 6 ชั่วโมง รับไฟล์ข้อสอบ 2 ชุดๆ ละ 59 หน้า (รวมกว่า 1,000 ข้อ) ก็ชำระเงิน 300 บาท เข้าธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 677-6-74204-9 ชื่อบัญชีนายไพรัช อนันตสุข แล้วแจ้งมาทางไอดีไลน์ sakanan_kku ได้เลยครับLeave a Comment