ตาเบาสกรีน รับสกรีนเสื้อยืด หมวก แก้ว สกรีนชื่อ พิมพ์ลายหมึกซับ บริการตัดสติ๊กเกอร์ เข้าเล่ม โรงเรียนตาเบาวิทยา

tabao_screen

ตาเบาสกรีน : รับสกรีนเสื้อยืด หมวก แก้ว สกรีนชื่อ พิมพ์ลายหมึกซับ บริการตัดสติ๊กเกอร์ เข้าเล่ม สันกาว : โครงการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของนักเรียน โรงเรียนตาเบาวิทยา

ท่านที่สนใจสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของนักเรียน ติดต่อเพิ่มเติมที่ :
[School Partner Number 01]

สถานศึกษา : โรงเรียนตาเบาวิทยา ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ครูที่ปรึกษา : นายวัชรพล เที่ยงปา (088-037-0588) และครูสาวิตรี ประโยครัมย์ (0878036469)
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (0955452529)Leave a Comment