ว21/2561 หลักเกณฑ์คัด ผอ. 2561 วิธีการคัดเลือกบุคคลฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพฐ.

ว21/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด : >> [ว21/2561 เกณฑ์คัด ผอ.โรงเรียน 2561]Leave a Comment