ว23/2561 หลักเกณฑ์คัด ผอ. อาชีวะศึกษา 2561 วิธีคัดเลือกบุคคลฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด อาชีวะศึกษา

ว23/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดาวน์โหลด : >> [ว23/2561 เกณฑ์คัด ผอ.อาชีวะศึกษา 2561]Leave a Comment