ว8/2562 หลักเกณฑ์คัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. เตรียมสอบ ผอ. รอง ผอ.ปี 2562

ว8/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2562 (ที่ ศธ 0206.6/ว8 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562) หลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด คัดรอง ผอ. ปี 2562 และคัด ผอ. ปี 2562 เป็นต้นไป

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ. สำหรับการสอบ/การคัดเลือก ผอ. ปี 2562 และสอบ/การคัดเลือกรอง ผอ. ปี 2562 กันครับ Leave a Comment